Aktuality

15.února 2017 - DanuBioValNet - pozvánka na úvodní konferenci projektu EU

Dovolte mi, abych Vás jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu pozvala na úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNet.
Tento projekt, s podtitulem „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“, zahrnuje 17 partnerů z 10 zemí a je spolufinancován z fondů EU (ERDF, IPA). Jeho cílem je zmapování hodnotových řetězců ve vymezených sektorech bioekonomiky a umožnění vzniku nových hodnotových řetězců spoluprací klastrů, firem a výzkumných institucí v zemích Dunajského regionu.
Konference se uskuteční 30. března 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze, ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR a hlavním tématem bude potenciál využití obnovitelných biologických zdrojů v průmyslových aplikacích, např. v automobilovém, fytofarmaceutickém, obalovém průmyslu a dalších. Významným tématem bude také role klastrů v bioekonomice jako hnací síly průmyslových změn.
 
Konference se zúčastní zástupci všech 17 partnerů z 10 zemí Dunajského regionu, mezi významnými spíkry se objeví i zástupci Evropské komise a konsorcia pro Bio-Based Industry.
 
Věříme, že Vás toto téma oslovilo a podpoříte projekt DanuBioValNet nejen účastí na zmíněné úvodní konferenci, ale také dalším šířením informací o projektu mezi další potenciální zájemce.
08.03 2017 - Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji se uskuteční... více

06.03 2017 - Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Dne 26-27. dubna 2017 se bude konat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Uni... více

15.02 2017 - DanuBioValNet - pozvánka na úvodní konferenci projektu EU

Dovolte mi, abych Vás jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu pozvala na úvodní konfer... více