Aktuality

04.března 2015 - Odborné semináře - Celní predpisy a PR

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:
•11. 03. 2015 Celní předpisy AKTUÁLNĚ - Celní režimy při vývozu zboží a jejich použití; pravidla provádění celního řízení při vývozu - Informace o stavu přípravy modernizovaného celního kodexu a změnách, které má přinést - Celní hodnota, původ zboží, celní přepisy Společenství, celní předpisy ČR apod. •12. 03. 2015 Public Relations jako podpora obchodu - Nastavení externí komunikace ve firmě tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru cena/výkon a obchodní aktivity společnosti tak dostávaly maximální možnou podporu. - Osvědčené i nesprávné postupy v PR kampaních, nejčastější chyby manažerů, nereálná očekávání, předsudky a mýty. - Uvědomění si, že pozitivní image a důvěryhodnost značky, jsou v současné době málokdy tvořeny letitou tradicí - většinově jsou výsledkem promyšlených a řízených procesů. •24. 03. 2015 Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů - Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000 - Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku - Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 01. 01. 2015: při vnitrounijním obchodu se zbožím & při dovozu a vývozu zboží •08. 04. 2015 Financování zahraničního obchodu - Seminář je určen všem, kteří začínají exportovat a chtějí ovládat základní techniky financování zahraničního obchodu a zajišťování vývozních úvěrových rizik. - Rizika v zahraničním obchodu, dokumentární platby, bankovní úvěry, faktoring, forfaiting, bankovní záruky, úvěrové pojištění, financování vývozu se státní podporou. - Součástí semináře jsou praktické ukázky financování vývozu malých i větších podniků v případových studiích a diskuse. Dále doporučujeme např.: 22. 04. 2015 FINANČNÍ ANALÝZA podniku v praxi 24. 04. 2015 Provozování internetového obchodu v Německu – jak na to?! 19. - 20.5.15 Obchodní vyjednávání, zvládání námitek Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře. Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více