Aktuality

11.listopadu 2014 - Pozvánka na konferenci Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje

Vážená paní, vážený pane,
 
dovolte nám, abychom Vás jménem Národní klastrové asociace a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pozvali na 
Závěrečnou konferenci strategického projektu CluStrat
 
Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje.

Akce se se koná 27. 11. 2014 od 10:30 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1.

 

Na této akci budou prezentovány:

 

klastrové koncepce, strategie a doporučení pro klastrovou politiku v regionu Střední Evropa

úspěšné pilotní aktivity projektu realizované ve vynořujících se oborech

 

Strategický projekt CluStrat, jehož plný název zní „Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových 

koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat“, byl zahájen v říjnu 2011. Jeho konsorcium sdružuje 18 partnerů a 7 asociovaných institucí ze středoevropských zemí.

  

Akce je vhodná pro RIS3 manažery, klastrové manažery, zaměstnance ministerstev a regionálních agentur, VTP, vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších subjektů inovační infrastruktury.

 

PROGRAM

10:30 – 11:00 Registrace

11:00 – 11:20 Úvodní slovo: Představení klastrových koncepcí a strategie projektu CluStrat

Pavla Břusková, Národní klastrová asociace

11:20 – 11:35 Aktivity a přínosy projektu CluStrat pro Karlovarský kraj

Jana Michková, Karlovarská agentura rozvoje podnikání

11:35 – 11:55 Pilotní akce konsorcia partnerů projektu CluStrat

Eva Hudečková, Národní klastrová asociace 

11:55 – 12:10 Klastr sociálního podnikání a inovací SINEC

Jana Juřenová, ředitelka LIGA, o.p.s. a manažerka klastru SINEC

12:10 – 12:25 Přínos genderové problematiky v klastrech pro inovace

Ivana Mariánková, expertka v oblasti rovných příležitostí

12:25 – 13:15 Oběd

13:15 – 13:45 Panelová diskuze k realizovaným pilotním akcím v ČR

- Jana Juřenová – Klastr sociálních podniků SINEC

- Jana Michková – klastrová iniciativa v lázeňství, Karlovarský kraj

- Josef Matějek – klastrová iniciativa Zemědělský klastr Vysočina 

- Tomáš Cílek – Regionální rozvojová agentura Jižních Čech

13:45 – 14:00 Metodiky pro klastrové politiky – vazba klastrů na RIS 3

Pavla Břusková, Národní klastrová asociace

14:00 – 14:15 Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Josef Tabery, Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství ČR

14:15 – 14:30 Podpora klastrů v programech OP PI a OP PIK

Marie Danišová, oddělení Rozvoje a spolupráce firem, CzechInvest

14:30 – 15:00 Diskuze a networking s občerstvením

 

Účas je bezplatná, v případě Vašeho zájmu o účast na této akci se můžete registrovat do pondělí 24.11.2014 na adrese: konference@nca.cz.
Těšíme se na shledanou s Vámi.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více