Aktuality

16.června 2015 - Pozvánka na seminář CzechInvest

Vážení klastroví manažeři a zástupci klastrů, dovolte mi vás jménem Agentury CzechInvest pozvat na seminář na téma klastrový management a klastrová excelence, který je pořádán v rámci projektu CLUS3. Budete zde seznámeni s jedinečným know-how společnosti European Foundation for Cluster Excellence (EFCE). Toto know-how získávali v průběhu roku 2014 a 2015 tři „asociovaní trenéři“ pro klastrový management, kteří na tomto semináři vystoupí.
Na semináři budou řešeny reálné případové studie, jejichž prostřednictvím se budeme věnovat klastrové excelenci, ekonomickým aspektům vedení podniku/klastru, managementu klíčových změn v podniku/klastru apod. Na semináři budeme vyžadovat přípravu v podobě přečtení studií a participace. Vzhledem k podmínkám projektu a kapacitním možnostem, bude na seminář pozváno prvních deset klastrových manažerů nebo zástupců klastrů, kteří zareagují na tuto pozvánku emailem a napíší jméno účastníka na e-mailovou adresu uvedenou níže. Seminář se uskuteční v termínu 7. – 11. září 2015 v prostorách Agentury CzechInvest na adrese Štěpánská 15, Praha 2, 120 00. Podrobný program na celý týden bude zaslán potvrzeným účastníkům. V případě zájmu o účast na tomto semináři kontaktujte prosím co nejrychleji projektovou manažerku Ing. Terezu Kubicovou Email: tereza.kubicova@czechinvest.org Tel: 296 342 687 Mob: 602 521 074 Neváhejte kontaktovat T. Kubicovou ani v případě dotazů či připomínek. Těšíme se na naše setkání na semináři.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více