Aktuality

03.května 2013 - Regionální a Národní setkání - Inovace, klastrová spolupráce

Jménem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zveme na Regionální a Národní setkání, které se bude konat 20. června 2013 v areálu Dvorana v Karlových Varech. Setkání je pořádáno v rámci mezinárodního strategického projektu "CluStrat" (OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa), který je zaměřen na podporu inovací a rozvoj klastrové spolupráce v zemích střední Evropy.
Mezi hlavní prezentovaná a diskutovaná témata budou patřit:
- Regionální inovační strategie - podklad pro budoucí podporu investic do výzkumu, vývoje a inovací
- Klastrová strategie pro Karlovarský kraj
- Využití potenciálu Karlovarského kraje - balneologie, lázeňství, zpracování odpadů, popř. další obory ...

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více