Aktuality

25.února 2013 - Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.

Akce je organizována v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce v projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat). Spolu s Karlovarským krajem v roli přidruženého partnera se KARP od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojila do tohoto projektu.

Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více