Aktuality

09.listopadu 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou CzechTrade:
 
14. 11. 2017 Řešení NÁTLAKOVÝCH TAKTIK a KONFLIKTNÍCH SITUACÍ v obchodním jednání
 
    Jak zvládat nátlakové a manipulativní taktiky business partnera
    Jak efektivně dosáhnout vytyčeného cíle a pohotově reagovat na konfliktní situaci při obchodním jednání
    Vedení jednání s komplikovanými typy lidí, použití asertivního jednání v obchodní komunikaci, zvládání vlastních emocí a emocí komunikačního partnera
21. 11. 2017 Volba prostředků pro PŘEPRAVNÍ BALENÍ a aktuální ANTIKOROZNÍ OCHRANA výrobků
 
    Klasifikace korozní agresivity prostředí - korozní znehodnocení materiálů v různých prostředích
    Volba materiálů s ohledem na jejich korozní odolnost, metody zkoušení ochranné účinnosti, citlivost materiálů na jednotlivé degradační faktory, účinnost protikorozní ochrany
    Volba prostředků pro přepravní balení - dočasná protikorozní ochrana při skladování a přepravě. Základní vlastnosti prostředků pro dočasnou protikorozní ochranu
 
22. 11. 2017 OBCHODOVÁNÍ S NĚMECKEM
 
    Jak v Německu hledat obchodní partnery a prosadit se na německém trhu v rámci konkurence
    Aktuální situace na tomto trhu, perspektivní obory a plánované veletrhy
    Pohled úspěšné firmy na obchodování s Německem, doporučené kroky, individuální konzultace
 
23. 11. 2017 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - el. žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží
 
    Identifikace zboží dvojího použití – praktické příklady, aktualizovaný seznam zboží dvojího použití
    Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu a postupy a procedury při podání žádostí o povolení k vývozu
    Všeobecná vývozní povolení, omezující opatření vůči některým státům
 
24. 11. 2017 Chyby, kterých se dopouštíte v zahraničním obchodě, a jak to změnit
 
    Obchodujete na správném trhu? Umíte s ním mluvit? Prodáváte se ziskem?
    Prezentujete se na každém trhu správně? Dokážete prodat svou skutečnou konkurenční výhodu?
    Nedělejte zbytečné chyby! Poučte se z těch, které udělal někdo jiný
 
29. 11. 2017 Řízení obchodu a rizik na světových trzích (s Karlem Havlíčkem)
 
    Na semináři se dozvíte jak správně nastavit marketingové aktivity, zejména průzkum významných světových teritorií a plánování trhů. Na to navazují taktiky přípravy obchodních plánů, řízení forecastů a obchodních pohledávek. Důležitá bude i tématika zvládnutí řízení strategických a operativních rizik vyplývajících z exportních aktivit
    Lektorem je Karel Havlíček, generální ředitel společnosti SINDAT, děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více