Naše aktivity

Konference "Členstvo v klastri ÁNO-NIE„ dne 17.5.2012

Konference byla zaměřena na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Dále byly prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Účastníky konference byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Výstupem semináře byla pro jednotlivé účastníky odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy a subjekty klastr přínosem či přítěží. K zodpovězení konkrétních otázek sloužila část věnovaná diskusi, kde byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SROV. Téma konference bylo představeno 17.5.2012 v rámci společné prezentace v obci Košíky. Současně bylo toto téma prezentováno také na závěrečné konferenci projektu dne 24.7.2012 v Popovicích u UH.

Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu" ve dnech 14.2.2012, 17.5.2012 a 24.7.2012

Konference byly zaměřeny na možnosti spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a dalšími organizacemi v příhraničí a popisuje výhody této spolupráce a konfrontovat je s řešením vazeb mezi subjekty, které nejsou členy klastru. Účastníky konference byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Výstupem konference byla pro jednotlivé účastníky odpověď na otázku, zda je klastr vhodným prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. K zodpovězení konkrétních otázek pak sloužila část věnovaná diskusi a workshop, kde byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR. Konference sloužily na prezentaci výsledků ze seminářů. Téma konference bylo představeno 14.2.2012 v Brně, 17.5.2012 v rámci společné prezentace v obci Košíky. Současně bylo toto téma prezentováno také na závěrečné konferenci projektu dne 24.7.2012 v Popovicích u UH.

Konference "Klaster ako súčasť medziodborových a medzinárodných združení" ve dnech 21.3.2012, 17.5.2012 a 24.7.2012

Konference byla zaměřena na problematiku typů klastrů a rozdíly v jejich pojetí, rozdíly v možnostech spolupráce firem uvnitř klastru, jejich podpory v EU, v České a Slovenské republice. Výstupem konference pro jednotlivé účastníky byla odpověď na otázky o výhodách jednotlivých typů klastrových uskupení. K zodpovězení konkrétních otázek pak sloužila část věnovaná diskusi a workshop, kde by byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR. Účastníky konference byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Konference sloužila na prezentaci výsledků ze seminářů. Účastníci z řad regionálních firem a subjektů byly oslovováni na základě inovačního potenciálu a potenciálu ke spolupráci s firmami v regionu a v příhraničí.

Seminář "Komunikačné väzby vo vnútri a navonok klastra" ve dnech 21.3.2012 a 24.7.2012

Výstupem semináře byla pro jednotlivé účastníky odpověď na otázku, zda klastr nějakým způsobem ovlivní jejich již existující komunikační vazby vně a uvnitř firmy. K zodpovězení konkrétních otázek sloužila část věnovaná diskusi a workshop, kde byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR. Seminář byl zaměřen na zjištění názorů a pozic zúčastněných. Účastníci byli oslovováni na základě inovačního potenciálu a potenciálu ke spolupráci s firmami v regionu a v příhraničí. Účastníky semináře byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Tento tematický seminář se konal 21.3.2012 v Brně a Současně bylo toto téma prezentováno také na závěrečné konferenci projektu dne 24.7.2012 v Popovicích u UH.

Seminář "Služby klastra - výhody pre členov" ve dnech 14.2.2012 a 24.7.2012

Seminář byl zaměřen na seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Byly prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Účastníky semináře byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Výstupem semináře byla pro jednotlivé účastníky odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží. K zodpovězení konkrétních otázek sloužila část věnovaná diskusi a workshop, kde byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR. Tento tematický seminář se konal 14.2.2012 v Brně. Současně bylo toto téma prezentováno také na závěrečné konferenci projektu dne 24.7.2012 v Popovicích u UH.

Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce" ve dnech 14.2.2012 a 24.7.2012

Semináře byly zaměřeny na seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Byly prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Účastníky semináře byly zástupci firem a organizací, které projevily zájem o členství v klastru, osloveni byli na základě přímého kontaktu ze strany členů projektového týmu. Výstupem semináře byla pro jednotlivé účastníky odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží. K zodpovězení konkrétních otázek pak sloužila část věnovaná diskusi a workshop, kde by byla představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR. Tento tematický seminář se konal 14.2.2012 v Brně. Současně bylo toto téma prezentováno také na závěrečné konferenci projektu dne 24.7.2012 v Popovicích u UH.

Konference "Klaster ako súčasť medziodborových a medzinárodných združení"

Prezentace se konala dne 18.1.2012 v Kroměříži za účasti 14 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v zemědělství.

Seminář "Ide to aj bez klastra?"

Seminář se konal 18.1.2012 v Ostravě za účasti 11 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

Seminář se konal 11.1.2012 v Luhačovicích s 16 účastníky. Seminář byl určen studentům v rámci projektového vyučování, které je součástí přípravy studentů na budoucí aktivity v oblasti soukromého podnikání.

Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

Prezentace se konala dne 9.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Komunikačné väzby vo vnútri a na vonok klastra“

Seminář se konal 6.12.2011 v Brně za účasti 20 osob v rámci setkání neziskových organizací.

Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

Prezentace se konala dne 6.12.2011 v Brně v rámci setkání NNO za účasti 20 osob. Cílová skupina neziskových organizací a sdružení byla do projektu vybrána na základě regionálního zaměření klastru s cílem zapojení významných regionálních aktérů jak z oblasti podnikatelského tak i nepodnikatelského prostředí.

Seminář "Ide to aj bez klastra?"

Seminář se konal 5.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Konference "Členstvo v klastri ÁNO-NIE"

Prezentace proběhla 30.11.2011 ve Starém Městě v rámci setkání zástupci obcí a měst za účasti 19 osob. Cílová skupina zástupců veřejné správy byla vybrána na základě definice klastru jako regionální organizace. Z toho důvodu je zájem o zapojení také měst, obcí krajů Zlínského a Trenčianského do aktivit česko-slovenského průmyslového klastru. Konference se zúčastnili starostové obcí ze Zlínského kraje.

Seminář "Služby klastra - výhody pre členov"

Prezentace se konala 30.11.2011 ve Starém Městě v rámci zasedání sdružení měst a obcí za účasti 19 osob. Semináře se zúčastnili starostové obcí ze Zlínského kraje.

Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

Prezentace se konala dne 5.10.2011 v Ostravě za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Ide to aj bez klastra?"

Seminář se konal 4.10.2011 v Brně za účasti 5 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

Seminář se konal 8.9.2011 ve Slavičíně s počtem účastníků 11. Seminář byl určen studentům v rámci projektového vyučování, které je součástí přípravy studentů na budoucí aktivity v oblasti soukromého podnikání.

Seminář "Komunikačné väzby vo vnútri a na vonok klastra“

Seminář se konal 26.8.2011 v Ostravě za účasti 14 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

Seminář se konal 24.8.2011 v Ostravě s 10 účastníky. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Seminář "Ide to aj bez klastra?"

Seminář se konal 16.8.2011 v Uherském Brodě za účasti 5 osob. Seminář byl určen pro společnosti a organizace z regionu Uherského Brodu.

Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

Prezentace se konala dne 15.8.2011 v Brně za účasti 16 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

Dne 8.7.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

Seminář "Jde to i bez klastru?"

Dne 28.6.2011 proběhne seminář na téma "Jde to i bez klastru?". Seminář se bude konat ve Slavičíně. Předmětem tohoto semináře bude představení možných výhod, které s sebou členství v klastru přináší.

Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

Dne 22.6.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.

Seminář "Úloha klastru, přínosy spolupráce"

Dne 16.6.2011 proběhne seminář na téma "Úloha klastru, přínosy spolupráce". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s přínosy členství v klastru.

Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

Dne 11.5.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

Konference "Členství v klastru ANO - NE"

Dne 10.5.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Členství v klastru ANO - NE". Předmětem konference bude seznámení se s výhodami a nevýhodami plynoucími ze členství v klastru.

Seminář "Vnitřní a vnější komunikační vazby klastru"

Dne 29.4.2011 proběhne seminář na téma "Vnitřní a vnější komunikační vazby klastru". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s možnostmi vnitřní a vnější komunikace klastru.

Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

Dne 22.4.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.

Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

Dne 22.3.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

Seminář "Jde to i bez klastru?"

Dne 9.3.2011 proběhne seminář na téma "Jde to i bez klastru?". Seminář se bude konat ve Slavičíně. Předmětem tohoto semináře bude představení možných výhod, které s sebou členství v klastru přináší.

Seminář "Služby klastru - výhody pro členy"

Dne 8.2.2011 proběhne seminář na téma "Služby klastru - výhody pro členy". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s možnostmi klastru a s přínosy členství v klastru.

Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

Dne 3.2.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více