• 1 Podpora rozvoje průmyslové zóny Slavičín
    Centum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně
  • 2 Klastr podporuje přeshraniční spolupráci podnikatelů a organizací
    Navazujeme spolupráci mezi subjekty v regionu Východní Moravy a Západního Slovenska
  • 2 Podporujeme výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání a spolupráci firem v česko-slovenském příhraničí
    Dejte o sobě vědět, staňte se také členy klastru a získejte konkurenční výhodu

Česko-slovenský průmyslový klastr

Podporujeme spolupráci firem v regionu Východní Moravy a Západného Slovenska

Klastr je soubor oborově propojených společností a přidružených organizací působících v rámci jednoho (nebo několika regionů), jeho cílem je posilovat konkurenceschopnost svých členů. Je založen na systémových vztazích mezi firmami, kdy se jeho členové navzájem podporují, ale současně spolu i soupeří. Podpora probíhá zejména na základě společně sdílených technologií, dovedností a společně prováděného výzkumu.

Klastr zvyšuje konkurenceschopnost prostřednictvím produkovaných vnějších efektů a skrze vazby mezi členskými a ostatními společnostmi, podporuje hospodářský růst daného regionu.

Významným prvkem klastrů je kumulace investic. Přitažlivost klastru pro investice vychází z toho, že v klastru se soustředí know-how, věda a výzkum daného oboru. Klastr se tak stává centrem specializované oblasti a přirozeně tak přitahuje investory.

19.11 2015 - Pozvánka na semináře a interaktivní workshop programu Erasmus+

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na několik akcí, které jsme pro Vás připravili. více

08.08 2015 - Odborný seminář Jablůnka

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář v obci Jablůnka "První výzvy nového rozpočtového období pro obce" více

07.08 2015 - Odborný seminář Buchlovice

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář, který se koná v Buchlovicích. Seminář je na téma "Prvn... více