Aktuality

01.února 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. Náš projekt je zaměřen na podporu podnikání malých a středních podnikatelů v rámci Zlínského a Trenčianského kraje. Aktivity jsou financovány prostřednictvím programu INERREG V-A SK-CZ 2014-2020.

22.prosince 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Česko-slovenského průmyslového klastru

09.listopadu 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou CzechTrade:
 
14. 11. 2017 Řešení NÁTLAKOVÝCH TAKTIK a KONFLIKTNÍCH SITUACÍ v obchodním jednání
 
    Jak zvládat nátlakové a manipulativní taktiky business partnera
    Jak efektivně dosáhnout vytyčeného cíle a pohotově reagovat na konfliktní situaci při obchodním jednání
    Vedení jednání s komplikovanými typy lidí, použití asertivního jednání v obchodní komunikaci, zvládání vlastních emocí a emocí komunikačního partnera

30.srpna 2017 - Den klastrů ve Zlínském kraji

Přijměte prosím pozvání na akci Den klastrů ve Zlínském kraji, která se uskuteční 4. října 2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
Po úspěšných akcích v Pardubickém, Středočeském a Jihomoravském kraji v loňském a letošním roce Vám Národní klastrová organizace i ve Zlíně představí výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích Zlínského kraje a celé ČR.


18.července 2017 - CENTRAL EUROPE

3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z ERDF bude vyhlášena 21. září 2017 a potrvá do 25. ledna 2018 (přesný čas uzavření systému pro vkládání projektových žádostí bude publikován v čase zveřejnění výzvy a příručky pro žadatele). Více informací je v přiloženém bulletinu a na webstránce programu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.htm
 

23.března 2017 - Den klastrů v Jihomoravském kraji

Přijměte prosím pozvání na akci Den klastrů v Jihomoravském kraji, která se uskuteční 12. dubna 2017 v prostorách CEITEC MU (Brno-Bohunice).
 
Po úspěšných akcích v Pardubickém a Středočeském kraji v loňském roce Vám i letos v Brně představí Národní klastrová asociace výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích Jihomoravského kraje a celé ČR. Můžete se těšit na zajímavé projekty, prezentace a vystoupení odborníků.
 

08.března 2017 - Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji se uskuteční 12. 4. 2017 v prostorách CEITEC MU, Brno - Bohunice. Hlavním pořadatelem Dne klastrů je Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a Industry Cluster 4.0. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna. Partnerem akce je centrum CEITEC.

06.března 2017 - Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Dne 26-27. dubna 2017 se bude konat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně mezinárodní konference na téma Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Tato konference si již vybudovala svou tradici a účastníci konference velmi vítají, že se při této příležitosti spolu potkávají zástupci akademické, podnikatelské a veřejné sféry. Ráda bych využila této příležitosti a pozvala Vás na naši konferenci s velmi zajímavými hosty.

15.února 2017 - DanuBioValNet - pozvánka na úvodní konferenci projektu EU

Dovolte mi, abych Vás jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu pozvala na úvodní konferenci mezinárodního projektu DanuBioValNet.
Tento projekt, s podtitulem „Partnerství mezi klastry Dunajského regionu pro posílení ekoinovací budováním společné sítě v oborech s vysokou přidanou hodnotou využívajících obnovitelné biologické zdroje“, zahrnuje 17 partnerů z 10 zemí a je spolufinancován z fondů EU (ERDF, IPA). Jeho cílem je zmapování hodnotových řetězců ve vymezených sektorech bioekonomiky a umožnění vzniku nových hodnotových řetězců spoluprací klastrů, firem a výzkumných institucí v zemích Dunajského regionu.

04.listopadu 2016 - V4ClusterPol Project Final Conference

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na V4ClusterPol Project Final Conference, která se uskuteční v sídle agentury CzechInvest, Štěpánská 15, Praha, Česká republika 8. prosince 2016.
Cílem této konference je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností s uplatňováním různých nástrojů klastrové politiky v zemích Visegrádské čtyřky (V4 – CZ, SK, PL, HU) a jejich dopadu na vznik a rozvoj klastrových organizací.

17.října 2016 - Facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru

Národní klastrová asociace si Vás dovoluje pozvat na facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru, který se koná dne 25. října 2016 od 13. 30 hod. v zasedacím sále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž. Facilitační workshop se uskuteční v rámci projektu „Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji“, jejímž zadavatelem je Zlínský kraj a řešitelem Národní klastrová asociace (NCA).

07.října 2016 - Pozvánka na česko-srbské obchodní fórum - 2.11.2016, Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na akci „česko-srbské obchodní fórum“, která se uskuteční 2. 11. 2016 v Praze.
Akce se koná v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce programu Aid for Trade Srbsko – „Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků“.
Na fóru bude představeno podnikatelské prostředí Srbska prostřednictvím zástupců relevantních institucí, bude zde prostor pro jednání s určenými partnery, networking a matchmaking.

28.srpna 2016 - Exportní konference

Po prázdninách bychom Vás rádi upozornili na řadu zajímavých teritoriálních a odborných seminářů a konferencí. Zde jsou první akce:
 
    Jak exportovat do ÍRÁNU, 08. 09. 16
    JAR, SAE a IZRAEL - strategie úspěšného exportu, 27. 09. 16
    KOLUMBIE, MEXIKO, PERU a CHILE – slibné trhy pro český export a jejich specifika, 04. 10. 16
    Perspektivy českého exportu do ČÍNY, 05. 10. 16
 
Dozvíte se zde řadu zajímavých informací, jako např.:
 
    Aktuální exportní příležitosti; jak a s čím v těchto zemích obchodovat
    Strategie vstupu na dané trhy; obchodní a kulturní zvyklosti
    Plánované akce a veletrhy; financování exportu atd.

18.května 2016 - Pozvánka na setkání "EXPANZE VAŠÍ FIRMY" ve Zlíně a v Brně

V rámci projektu Ocenění českých podnikatelek si Vás dovolujeme pozvat na dvě regionální setkání EXPANZE VAŠÍ FIRMY, která se budou konat v úterý 24. května 2016 ve Zlíně a ve středu 25. května 2016 v Brně.
 
Na inspirativním setkání EXPANZE VAŠÍ FIRMY se dozvíte nejen užitečné informace, jak nacházet nové přiležitosti, zákazníky, případně jak vsoupit na nové trhy, ale i jak zvýšit výkon a efektivitu Vaší firmy a další užitečné informace.
 
Využijte unikátní příležitost potkat se a hovořit s předními odborníky v přátelské atmosféře.
 
Datum:  24. 5. 2016 od 13.00–18:00 hod
Místo: Sídlo společnosti NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, Zlín
Téma: EXPANZE VAŠÍ FIRMY 
 
Datum: 25. 5. 2016 od 13.00–18:00 hod
Místo: pobočka Československé obchodní banky, zasedací místnost 5. patro, Joštova 694/5, Brno
Téma: EXPANZE VAŠÍ FIRMY

10.března 2016 - Exportní semináře a fóra: Uplatňování DPH, Clo

Dovolte mi pozvat vás na zajímavé teritoriální a odborné semináře:
 
    15. 3. 2016 Uplatňování DPH v mezinárodním obchodě AKTUÁLNĚ
    - Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí
    - Schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH
    - Prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.
 
    07. 04. 2016 CLO v mezinárodních obchodě
    - Aplikace celních předpisů při provádění celního řízení při dovozu a vývozu zboží
    - Celní přepisy Společenství, celní předpisy ČR, celní sazebník EU (TARIC)
    - Celní hodnota, původ zboží, celní režimy, formy zajištění celního dluhu atd.

12.února 2016 - Exportní semináře a fóra: NĚMECKO a SKANDINÁVIE

Dovolte mi pozvat vás na zajímavé teritoriální a odborné akce v regionech ČR:
 
    3. 3. 2016 Jak úspěšně exportovat do NĚMECKA
    - Aktuální situace na německém trhu a praktické tipy pro obchodování s Německem
    - Možnosti podpory českých firem při podnikání
    - Zkušenosti úspěšně exportující firmy
    - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
 
    10. 3. 2016 Jak úspěšně exportovat do SKANDINÁVIE
    - Vstup na skandinávský trh, oborové příležitosti pro české podnikatele
    - Obchodní zvyklosti, účast na veletrzích a podnikatelských misích
    - Nabídka služeb státu a možnosti podpory českých firem při podnikání
    - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
    
    19. 2. 2016 Košer certifikát a Váš business
    - Košer certifikát – typy a proces certifikace
    - Základní informace o vhodných destinacích pro vývoz, komunikace a košer marketing
    - Úskalí celé problematiky aneb na co si dát pozor
    - Košer balíčky – od košer certifikátu po vyhledání obchodních partnerů

21.ledna 2016 - Zajímavé vzdělávácí akce

Rádi bychom Vás upozornili na řadu odborných a teritoriálních seminářů a konferencí.
Zde jsou první akce:
 
19. 02. 2016 Košer certifikát a Váš business
    - Košer certifikát – typy a proces certifikace
    - Základní informace o vhodných destinacích pro vývoz, komunikace a košer marketing
    - Úskalí celé problematiky aneb na co si dát pozor
    - Košer balíčky – od košer certifikátu po vyhledání obchodních partnerů
 
22. 02. 2016 UKRAJINA - exportní a investiční příležitosti AKTUÁLNĚ
    - Aktuální situace na ukrajinském trhu
    - Změny v souvislosti s dohodou o volném obchodu Ukrajina - EU od 1.1.2016, obecný popis místní legislativy
    - Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci
    - Vstup na  ukrajinský trh s pomocí CzechTrade, možnosti spolupráce, plánované veletrhy a mise českých podnikatelů atd.
 
23. 02. 2016 KAZACHSTÁN, KYRGYZSTÁN, ÁZERBÁJDŽÁN – příležitosti pro české exportéry
    - Aktuální exportní příležitosti, jak a s čím v KAZACHSTÁNU, KYRGYZSTÁNU, ÁZERBÁJDŽÁNU obchodovat
    - Co by měl český exportér znát před vstupem na dané trhy, jak hledat obchodní partnery
    - Obchodní a kulturní zvyklosti, doporučené kroky pro vstup na tamní trhy
    - Plánované akce a veletrhy, tipy pro úspěšný export

19.listopadu 2015 - Pozvánka na semináře a interaktivní workshop programu Erasmus+

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na několik akcí, které jsme pro Vás připravili.

08.srpna 2015 - Odborný seminář Jablůnka

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář v obci Jablůnka "První výzvy nového rozpočtového období pro obce"

07.srpna 2015 - Odborný seminář Buchlovice

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář, který se koná v Buchlovicích. Seminář je na téma "První výzvy nového rozpočtového období pro obce"

05.srpna 2015 - Odborný seminář Milotice

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář v Miloticích na téma "První výzvy nového rozpočtového období pro obce"

02.srpna 2015 - Odborný seminář v Kroměříži

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář v Kroměříži na téma "První výzvy nového rozpočtového období pro obce"

16.června 2015 - Pozvánka na seminář CzechInvest

Vážení klastroví manažeři a zástupci klastrů, dovolte mi vás jménem Agentury CzechInvest pozvat na seminář na téma klastrový management a klastrová excelence, který je pořádán v rámci projektu CLUS3. Budete zde seznámeni s jedinečným know-how společnosti European Foundation for Cluster Excellence (EFCE). Toto know-how získávali v průběhu roku 2014 a 2015 tři „asociovaní trenéři“ pro klastrový management, kteří na tomto semináři vystoupí.

14.května 2015 - Semináře - Export do Ruska, Sociální média, Jednání s Čínou

Vážení obchodní přátelé, dovolte mi pozvat vás na aktuální odborné a teritoriální semináře:

04.května 2015 - Seminář pro podniky Ostrava

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na další z řady seminářů pro podniky v Ostravě.

16.dubna 2015 - Informační seminář k programu INTERREG EUROPE

Vážení obchodní přátelé, Program INTERREG EUROPE stále čeká na schválení ze strany Evropské komise. Přesto již nyní je k dispozici tzv. balíček pro žadatele, který obsahuje všechny potřebné dokumenty pro ty, kteří plánují předložit projektovou žádost do 1. výzvy programu.

13.dubna 2015 - Den klastrů v Pardubickém kraji

Přijměte prosím pozvání na akci „Dne klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky. Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.

19.března 2015 - Odborné semináře Exportního vzdělávání

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

16.března 2015 - Odborný seminář Gender v inovacích

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vás pozvat na seminář Gender v inovacích.

04.března 2015 - Odborné semináře - Celní predpisy a PR

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

02.února 2015 - Odborné semináře CzechTrade Ukrajina, Ázerbajdžán, Zboží dvojího použití

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

15.ledna 2015 - Odborné a teritoriální semináře agentury CzechTrade

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:

26.listopadu 2014 - Semináře - Obchodní vyjednávání; Prezentace pro obchodní jednání a veletrhy

Vážení obchodní přátelé,

 

dovolte mi pozvat vás na naše poslední odborné semináře v roce 2014.

20.listopadu 2014 - Nová publikace, nové inspirace - ke stažení v anglickém jazyce

Vážení kolegové a partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o novém souboru publikací - 12 krátkých barevných brožur s doporučeními pro každé konkrétní téma, které připravil v říjnu 2014 JTS.

19.listopadu 2014 - 9. Všeoborová konference neziskového sektoru

Vážené dámy a pánové,

 

srdečně Vás touto cestou zveme na již 9. Všeoborovou konferenci neziskového sektoru, která se uskuteční 1. - 2. prosince 2014 v Praze.

11.listopadu 2014 - Pozvánka na konferenci Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje

Vážená paní, vážený pane,

 
dovolte nám, abychom Vás jménem Národní klastrové asociace a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pozvali na 
Závěrečnou konferenci strategického projektu CluStrat
 
Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje.

04.listopadu 2014 - Pozvánka na seminář 20.11.2014 „Jak pečovat o nehmotný majetek firmy?“

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Vás srdečně zve na seminář na téma:
"Jak pečovat o nehmotný majetek firmy?"

24.října 2014 - Konzultační den RUSKO - MOSKVA, 13.11. Zlín

Vážení partneři klastrů,

 
dovolujeme si Vás pozvat na konzultační den, konaný českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade, s názvem
 
Konzultační den RUSKO – MOSKVA.

09.října 2014 - Semináře - Exportní vzdělávání

Vážení obchodní přátelé,

 
dovolte mi pozvat vás na zajímavé odborné a teritoriální semináře.

16.září 2014 - Exportní semináře zaměřené na Kazachstán, Rusko, Ázerbájdžán a Čínu

Vážení obchodní přátelé,

 
agentura CzechTrade si vás dovoluje pozvat na zajímavé akce realizované v rámci MSV v Brně (na akce lze vstoupit i bez vstupenky na veletrh).

05.září 2014 - CREATING AN ENVIRONMENT FOR INNOVATION AT 3M

Vážení přátelé,

 
byli bychom rádi, kdyby Vás neminula pozvánka na výjimečný Prezidentský seminář jehož protagonisty budou:
Chris C. Olson, Technical Director, 3M West Europe a
Chris Howitt, Technical Director, 3M Central & Eastern Europe

27.srpna 2014 - INTERREG - informační semináře k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,

 
Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2013. Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.

14.července 2014 - Pozvánka s programem na Regionální dialog - Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství

Vážená paní, vážený pane,

 

chtěli bychom Vás informovat o připravovaném Regionálním dialogu ke klastrovým koncepcím s názvem „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“, který pořádá Národní klastrová asociace v rámci mezinárodního strategického projektu CluStrat dne 28. července 2014 v prostorách Knihovny Antonína Švehly, Slezská 7, Praha 2.

02.července 2014 - Seminář Možnosti klastrové spolupráce v oblasti zemědělství

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, jehož cílem je seznámení s možností a přínosy klastrové spolupráce pro subjekty v oblasti zemědělství.

02.června 2014 - Semináře Czech Trade

Vážení obchodní přátelé,

dovolte abychom vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře společnosti Czech Trade na témata:
Exportní factoring a forfaiting, Brazílie a Mexiko, Chyby v praxi zahraničního obchodu.

28.května 2014 - Prezentace na zahraničních veletrzích na společném českém stánku

Vážení obchodní přátelé,

představte svou firmu na některém mezinárodním veletrhu a využijte výhod společné české expozice pod hlavičkou CzechTrade. Nabízíme vám osobní nebo katalogovou prezentaci. Šance prosadit své výrobky a služby na zahraničních trzích zvýšíte využitím komplexní asistence zahraničních zastoupení. Služby ušijeme na míru, podle vašich požadavků. CzechTrade vám šetří čas i peníze.

27.května 2014 - Delegace technologicky zaměřených firem a klastrů ze západní Číny

Vážení kolegové a partneři,
 
rádi bychom Vás informovali o akci, kterou pořádá jeden z našich členů - Technologické centrum AV ČR. Dne 16. června 2014 od 10 hod. se bude konat konference při příležitosti návštěvy delegace technologicky zaměřených firem a klastrů ze západní Číny, po které budou následovat od 14 hod. česko-čínská B2B jednání za asistence tlumočníků.

26.května 2014 - Inspirativní workshop Soaré Brno, Plzeň a Praha

Vážení kolegové a partneři,

přijměte pozvání na akci Soaré, na které budou představeny nejnovější technologie v oblasti navigačních systémů a mobilních aplikací.

16.května 2014 - „Setkání klastrů České republiky 2014“

Vážená paní, vážený pane,
 
jménem Klastru českých nábytkářů a partnerů projektu si Vás tímto dovolujeme pozvat na prestižní konferenci „Setkání klastrů České republiky 2014“ která navazuje na obdobnou konferenci pořádanou v roce 2012. Setkání se účastní manažeři klastrů z ČR, podnikatelé zajímající se o klastrové iniciativy  a zástupci MPO a CzechInvest.

14.dubna 2014 - Technologie budoucnosti a moderní služby, které jsou zaměřené na zvyšování kvality života

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,
 
ministr financí a ekonomiky spolkové země Baden-Württemberg a Steinbeis-Europe-Zentrum nás oslovili, abychom Vás pozvali na 6. klastrové fórum v Baden-Württemberg „Technologie budoucnosti a moderní služby, které jsou zaměřené na zvyšování kvality života“.
 

25.března 2014 - Veletrh Hannover Messe 2014

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,

zástupkyně Deutsche Messe v ČR paní Václavíková nabídla100 bezplatných permanentních vstupenek na veletrh HANNOVER MESSE 2014 http://www.hannovermesse.de/en/promo?hgrkb.
 Na internetovém odkazu může každý z Vás získat permanentní vstupenku na veletrh HANNOVER MESSE 2014 (7. – 11. dubna 2014,  www.hannovermesse.de/home ). Celkem je na internetovém odkazu pro Vás k dispozici 100 ks permanentních vstupenek.

13.března 2014 - Konference ClusterCOOP

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,
 
dovolte mi Vás touto cestou pozvat na závěrečnou konferenci mezinárodního projektu ClusterCOOP.
 

21.února 2014 - Setkání klastrových manažerů

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,
 
dovolte mi pozvat Vás na setkání klastrových manažerů, které se bude konat dne 5.3.2014 od 14:00hod. v prostorách rezidence primátora hlavního města Prahy, Mariánské náměstí, Praha 1.

27.ledna 2014 - Exportní vzdělávání

Vážení obchodní přátelé,
 

dovolte mi pozvat Vás na aktuální teritoriální a odborné semináře:

25.ledna 2014 - Regionální politika na prahu nového programovacího období

Dobrý den,
dovolte mi pozvat Vás již na 5. ročník z cyklu konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období, která se bude konat v Pardubicích ve čtvrtek 29. května 2014.

15.ledna 2014 - Meeting Point Czech Trade

Dobrý den,
stejně jako každý rok v tuto dobu se pořádá akce Meeting Point CzechTrade, na které mohou české firmy individuálně konzultovat s téměř 50 vedoucími zahraničních zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu.

01.prosince 2013 - Podpora investic nyní a v roce 2014

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci „Podpora investic nyní a v roce 2014“ o připravovaných změnách v systému investičních pobídek, které si od příštího roku vyžádají nová pravidla Evropské komise.

Investiční pobídky jsou významným nástrojem veřejné podpory pro nově příchozí i expandující společnosti v České republice. Díky poslední novelizaci se pro podnikatele staly podstatně atraktivnější a dostupnější. V roce 2014 si nová pravidla Evropské komise vyžádají další novelizaci zákona o investičních pobídkách.

11.listopadu 2013 - Konkurenceschopnost podniku v mezinárodním obchodě aneb jaký bude rok 2014?

Dobrý den,

dovolte mi pozvat Vás na seminář pořádáný agenturou CzechTrade konaný 4.12.2013 v Praze.

15.října 2013 - Exportní informace a příležitosti

Dobrý den,
dovolte mi pozvat Vás na odborný seminář s názvem „Aktuální exportní informace a příležitosti“ konající se  6. listopadu 2013, od 10:00 do 13:00 hod v Olomouci.

25.září 2013 - Finanční fórum

Dobrý den,
dovolte mi pozvat Vás na odborný seminář s názvem „Finanční fórum“ konající se 16.10. v Českých Budějovicích.

30.srpna 2013 - TIME MANAGEMENT DLE OSOBNÍHO TYPU

Dovolte nám, abychom Vás jménem společnosti  co nejsrdečněji pozvali na bezplatnou přednášku nazvanou: TIME MANAGEMENT DLE OSOBNÍHO TYPU Ing. Štěpánkou Uličnou, Ph.D., ředitelkou konzultační společnosti Gnostika Consulting, s.r.o.

13.srpna 2013 - Jak zlepšit spolupráci akademické a aplikační sféry?

„Jak zlepšit spolupráci akademické a aplikační sféry?“
- workshop od odborníků z Finska nyní v České republice


V listopadovém workshopu vám Business Arena Oy poskytne ověřené nástroje, pomocí nichž otevřete a urychlíte proces nacházení řešení překážek komunikace mezi univerzitami, výzkumnými ústavy a firmami.

12.července 2013 - Regionálny dialóg spojený s workshopom v rámci projektu CluStrat

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) si Vás dovoľuje pozvať na regionálny dialóg projektu CluStrat spojený s workshopom („dialóg“), ktorý sa uskutoční dňa 23.7.2013 (utorok) v Bratislave v priestoroch DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., na ulici Košická 52.

28.června 2013 - Podnikatel roku 2012 ve Zlínském kraji

Sdružení podnikatelů Zlínského kraje vyhlásilo již potřinácté podnikatele Zlínského kraje. Rozhodnutí o tom, kdo se stane vítězem a laureátem za rok 2012, určilo opět hlasování všech členů výběrové komise a představenstva SPZK.

07.června 2013 - Klastrové setkání v Maďarsku

Dovolujeme si Vás informovat o konání Mezinárodního klastrového dnu a třetí mezinárodní AMI-4EUROPE konference, která se uskuteční 25.-27. června 2013 v Debrecínu v Maďarsku. Setkání je organizováno v rámci Enterprise Europe Network.

30.května 2013 - Pozvánka - řízení klastrů

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na setkání s Enricem Pedrosem, manažerem klastru FEMAC ve Španělsku (klastr je držitelem ocenění Cluster Management Excellence Labels GOLD Award), který vystoupí na téma „Klastr na cestě k evropské excelenci – zkušenosti manažera klastru“.
Toto setkání se uskuteční dne 16. července 2013 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

23.května 2013 - NCA - seminář k transformaci občanských sdružení

NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, si Vás dovoluje pozvat na  seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014. Seminář povede JUDr. Lenka Deverová a bude připraven speciálně na míru klastrovým organizacím, které tuto právní formu doposud mají a budou ji muset změnit v souladu se zákonem nebo na základě vlastní volby.

03.května 2013 - Regionální a Národní setkání - Inovace, klastrová spolupráce

Jménem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zveme na Regionální a Národní setkání, které se bude konat 20. června 2013 v areálu Dvorana v Karlových Varech. Setkání je pořádáno v rámci mezinárodního strategického projektu "CluStrat" (OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa), který je zaměřen na podporu inovací a rozvoj klastrové spolupráce v zemích střední Evropy.

17.dubna 2013 - Pozvánka na Konferenci ČES 2013

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na třetí ročník konference zaměřené na oblast evaluací, jež pořádá Česká evaluační společnost (ČES).
Konference s podtitulem „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“ se bude konat 28. 5. 2013 v prostorách Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích.

05.dubna 2013 - "Matchmaking Roadshow" - Praha

Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit  na interaktivní seminář pro klastrové manažery (tzv. „Matchmaking Roadshow“), který bude uspořádán v rámci projektu ClusterCOOP. Semináře se zúčastní klastroví manažeři ze 7 evropských zemí (ČR, SK, SLO, PL, IT, HU a DE).

29.března 2013 - Výměna zkušeností klastrů v oblasti zelených technologií - konference ve Varšavě

Vážení členové klastru,
V souvislosti s předsednictvím Polska ve Visegrádské skupině bychom Vás rádi pozvali na konferenci věnovanou výměně zkušeností klastrů a klastrových iniciativ v oblasti zelených technologií, která se bude konat 23. dubna 2013 ve Varšavě.

01.března 2013 - Workshop na téma „Transfer znalostí a technologií“

Rád bych Vás touto cestou pozval na expertní workshop na téma „Transfer znalostí a technologií“, který se uskuteční 20. března 2013 v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO v Ostravě. Workshop pořádá Národní klastrová asociace v rámci projektu CluStrat spolufinancovaného z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

25.února 2013 - Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.

20.února 2013 - Expertní workshop na téma „Transfer znalostí a technologií"

Dne 20. března 2013 se v prostorách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO v Ostravě pořádá Národní klastrová asociace expertní workshop na téma „Transfer znalostí a technologií“. Akce se koná v rámci projektu CluStrat spolufinancovaného z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

17.ledna 2013 - Závěrečná mezinárodní konferenci projektu Clusters Cord

Rádi bychom Vás  pozvali jménem Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., vedoucího partnera projektu, na závěrečnou mezinárodní konferenci projektu Clusters Cord, která se uskuteční dne 6. února 2013

02.ledna 2013 - Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci

Dovolujeme si Vás pozvat na inspirativní a interaktivní seminář Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci, který pořádá Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a společností Česká inovace, o.p.s.

12.prosince 2012 - Regionálny dialóg k novým klastrovým koncepciám

Regionálna rozvojová agentúra Púchov nadviazala spoluprácu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave k novej  forme zapojenia sa členov klastra v regióne  na tzv. sektorovo prierezový klastr, založený na novo vznikajucich odvetviach.

13.listopadu 2012 - Druhý ročník soutěže Česká inovace 2012.

Cílem soutěže, kterou pořádá ČIN - Česká inovace o.p.s. - je podpořit inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost ČR. Česká inovace chce svými projekty přesvědčit o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím, nýbrž neomezenou příležitostí uplatnit tvořivost a zajímavé nápady, a to pro malé a střední firmy, jednotlivce, akademickou sféru i veřejnou správu.

25.září 2012 - Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Národní klastrová asociace, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a Karlovarský kraj pořádají dvoudenní setkání, které se koná v rámci mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat, který je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce.

20.srpna 2012 - Moravskoslezský automobilový klastr - pozvánka Brokerage Event 2012

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. si Vás dovolují pozvat na letošní Brokerage Event na téma Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských aglomeracích.

25.června 2012 - Výroční vzdělávací aktivita projektu

Zveme Vás na výroční akci pořádanou v rámci projektu Česko-slovenský průmyslový klastr, která se uskuteční dne 24.7.2012. Cílem bude  prezentace projektu a partnerů v rámci rozšíření členské základny klastru.
Součástí programu bude prezentace výhod členství v klastru, aktuálních možností spolupráce a seznámení s principy a fungováním Česko-slovenského průmyslového klastru.

10.října 2011 - Typy klastrů

V praxi rozlišujeme dva základní typy klastrů, které jsou patrné i v podmínkách České republiky.

Prvním typem jsou klastry založené na hodnotovém řetězci, které jsou obecně definovány sítí dodavatelských vazeb, mezi nimiž existuje lineární propojení od surovin po finální výrobek. Například automobilový klastr je obvykle vybudován kolem páteře hodnotového řetězce spojujícího výrobce automobilů s jeho dodavateli, kteří mohou být dále spojeni s výrobci specializovaných průmyslových zařízení, elektroniky, plastů, gumy a textilu. Podpora tohoto druhu klastrů se zaměřuje na odvětví a jeho nižší úrovně podél celého hodnotového řetězce v závislosti na jejich konkrétních potřebách. V České republice jsou to například projekty dřevařského klastru v Moravskoslezském kraji, klastru obalových systému v Pardubickém a Královehradeckém kraji nebo projekt technických textilií v NUTS II Severovýchod.

Druhým typem jsou klastry založené na kompetencích. Takový klastr založený se soustředí na konkrétní oblast technické expertízy nebo kompetence v regionu, jako jsou např. výzkumné nebo vzdělávací dovednosti. V tomto typu klastru se nejedná o klíčové dodavatelské vazby v rámci daného odvětví, ale o aplikaci samotných znalostí a expertízy často napříč velmi rozdílnými hospodářskými aktivitami. Příkladem takového klastru by mohly být informační technologie a software v Moravskoslezském kraji nebo projekt biotechnologie v Jihomoravském kraji, jejichž geografická koncentrace může být zřejmá, avšak aplikace a klienti pro tyto dovednosti jsou velmi různorodé.

04.října 2011 - Informácia z činností Československého priemyselného klastra

Pri príležitosti seminára pod záštitou Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja,ktorý sa konal 21.9.2011 v hoteli Prestige v Trnave bol predstavený pre časť zúčastnených projekt Česko-slovenský priemyselný klaster.
Prezentácia bola zameraná na poslanie klastra,informácie o zakladajúcich členoch klastra a o priebehu činností počas trvania klastra.
V Trnave je založených niekoľko klastrov,hlavne v súvislosti s automobilovým priemyslom,ktorý dominuje v Trnave.
Riaditeľ regionálneho rozvoja PaedDr.Marián Cipár,predstavil niekoľko klastrov trnavského kraja a bola dohodnutá spolupráca medzi ČSPK a klastrami v trnavskom kraji.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a VIPO Partizánske taktiež prejavili záujem o členstvo klastri a ponúkajú širokú paletu možnosti spolupráce s členmi klastra.

Púchov 4.10.2011 Ing.František Hromadík

04.srpna 2011 - Plánované semináře a konference

Pro následující období jsou pro Vás připravovány následující semináře a konference. Termíny konání jsou zatím pouze orientační a budou dále upřesněny.

Seminář "Úlohy klastru, přínosy spolupráce"
Seminář bude zaměřen na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: srpen - září

Seminář "Služby klastru - výhody pro členy"
Seminář navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce" a "Členství v klastru ANO-NE", a bude zaměřen na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: říjen - listopad

Seminář "Komunikační vazby uvnitř a vně klastru"
Seminář navazuje na semináře „Role klastru, přínosy spolupráce“, "Členství v klastru ANO-NE", "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci" a "Služby klastru - výhody pro členy" a bude především zaměřen na řešení otázky komunikace mezi členy klastru, klastru se svými členy a klastru navenek. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda klastr nějakým způsobem ovlivní jejich již existující komunikační vazby vně a uvnitř firmy.
Termín: srpen, prosinec

Seminář "Jde to i bez klastru?"
Seminář navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce", "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci" a "Komunikační vazby uvnitř a vně klastru". Bude zaměřen na diskusi otázek spojených s vlastní rolí klastrové spolupráce s přímými dopady na úspěch firmy – člena klastru. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: srpen, říjen, prosinec

K zodpovězení konkrétních otázek pak budou sloužit diskuse a workshopy, kde budou představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR.

Konference "Členství v klastru ANO - NE"
Konference navazuje na seminář "Role klastru, přínosy spolupráce" a bude zaměřena na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Dále budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro ně klastr vhodnou platformou ke spolupráci.
Termín: listopad

Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"
Konference navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce", "Členství v klastru ANO-NE", "Služby klastru - výhody pro členy" a konferenci "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Bude zaměřena na problematiku typů klastrů a rozdíly v jejich pojetí, rozdíly v možnostech spolupráce firem uvnitř klastru, jejich podpory v EU, v České a Slovenské republice. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázky o výhodách jednotlivých typů klastrových uskupení.
Termín: září, listopad

Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí přeshraniční spolupráci"
Konference navazuje na seminář „Role klastru, přínosy spolupráce“ a je především zaměřena na možnosti spolupráce mezi podnikatelskými subjekty v příhraničí a popisuje výhody této spolupráce a konfrontuje je s řešením vazeb mezi subjekty, které nejsou členy klastru. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je klastr vhodným prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti firem.
Termín: srpen, říjen, prosinec

K zodpovězení konkrétních otázek pak budou sloužit diskuse a workshopy, kde budou představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více