Aktuality

19.listopadu 2014 - 9. Všeoborová konference neziskového sektoru

Vážené dámy a pánové,

 

srdečně Vás touto cestou zveme na již 9. Všeoborovou konferenci neziskového sektoru, která se uskuteční 1. - 2. prosince 2014 v Praze.

Akce se uskuteční pod záštitou Předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha, Místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horské, Doc. Martina Dlouhého, radního hl. města Prahy pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

PROGRAM

1. prosince, 10:00-16:00,
Senát PČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

NNO: Význam, problémy a příležitosti
Stav a vývoj legislativy pro NNO
NS jako partner VS, spolupráce NNO
25 let občanské společnosti - regulace a svoboda
Pohled na NNO mezi konferencemi, vyhodnocení usnesení 8. VŠOK
Národní konvent

Partnerství NNO s veřejnou správou
Vládní koncepce nestátního neziskového sektoru
Dohoda o partnerství mezi ČR a EU, nové metody pro čerpání strukturálních fondů
IREAS - výsledky výzkumu k partnerství NNO s VS

2. prosince, 9:30-14:00,
Brožíkova síň Staroměstské radnice, Praha 1

Příležitosti pro NNO - nové programovací období EU 2014 - 2020
Operační programy VVV, IROP, Zaměstnanost, Životní prostředí
Usnesení konference a závěr

Svoji účást potvrďte do 15. listopadu 2014 na email kanceláře ANNOČR: 
r.manhartova@annocr.eu
S ohledem na omezenou kapacitu míst, bude vaše účast potvrzena návratkou.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více