Aktuality

13.dubna 2015 - Den klastrů v Pardubickém kraji

Přijměte prosím pozvání na akci „Dne klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky. Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.
„Den klastrů v Pardubickém kraji“ se uskuteční 28.4.2016 v Kašparově sále Krajského úřadu v Pardubicích a poskytne prostor pro představení výsledků práce, projektů a zajímavých prezentací klastrových organizací a jejich členů jak z Pardubického kraje, tak i ostatních krajů a také příležitost pro navázání kontaktů a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dalšími subjekty z regionu a veřejné či VaV sféry. Budeme akcentovat publicitu a medializaci s cílem širšího vnímání klastrů jako nástrojů k dosahování úspěchů a růstu.
 
Hlavními pořadateli akce jsou Národní klastrová asociace, Nanoprogres a Hi-Tech inovační klastr, záštitu a partnerství přislíbili hejtman Pardubického kraje a primátor Pardubic, klastr ETIK, Klastr českých nábytkářů, Moravskoslezský automobilový klastr, CREA Hydro&Energy, Český a moravský sklářský klastr, zemědělský klastr ORLICKO, agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, Technická univerzita v Liberci, Pardubická univerzita a Technologická agentura ČR. Akce se zúčastní krajští političtí a veřejní činitelé, projednává se účast MPO, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, MMR, a dalších.
 
Den klastrů v Pardubickém kraji bude vůbec první akcí tohoto druhu a bude věnován zejména zájmu veřejnosti. Program bude realizován v multimediálním sálu, výstavním prostoru a networkingové místnosti Kašparova sálu na Krajském úřadě Pardubického kraje. V rámci dopoledního bloku bude provedeno zahájení a uvítání partnerů a hostů, představení klastrové koncepce, české klastrové komunity a klastrové politiky. Unikátní bude také prezentace Evropských strategických klastrových partnerství, kde má Česká republika již tři zástupce, kteří budou přítomni a Evropské iniciativy klastrové excelence, kde bude přítomen klastr ohodnocen zlatou známkou (patřící mezi světovou elitu). Ve výstavním sálu bude probíhat celodenní expozice a prezentace unikátních, mnohdy celosvětově ojedinělých výsledků klastrů a v networkingové místnosti bude možnost navazování a rozvoje spolupráce a osobních diskuzí. V odpoledních hodinách budou také v multimediálním sálu probíhat zajímavé prezentace klastrů, univerzit a zapojených firem.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více