Aktuality

17.října 2016 - Facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru

Národní klastrová asociace si Vás dovoluje pozvat na facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru, který se koná dne 25. října 2016 od 13. 30 hod. v zasedacím sále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž. Facilitační workshop se uskuteční v rámci projektu „Zpracování studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji“, jejímž zadavatelem je Zlínský kraj a řešitelem Národní klastrová asociace (NCA).
Workshop naváže na první jednání k založení Zlínského ovocnářského klastru, které proběhlo dne 4. 5. 2016 na Výstavišti FLORIA v Kroměříži, a bude prezentovat výsledky výše uvedené studie z hlediska struktury, zaměření a dalších parametrů ovocnářského klastru. Cílem workshopu je zahájit spolupráci zúčastněných firem, podnikatelů a institucí, identifikovat společné potřeby a rozvojové projekty a vytvořit podmínky pro založení klastrové organizace.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více