Aktuality

27.srpna 2014 - INTERREG - informační semináře k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020

Vážení klastroví manažeři a přátelé klastrů,

 
Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2013. Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.
Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli o novém nastavení programů CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020 v období 2014-2020.
 
Cílem seminářů je představit základní charakteristiku, typy podporovaných aktivit, tematické zaměření 
a priority, financování a informovat o dalších krocích u programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, ESPON 2020 a programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE, které budou realizovány na území ČR v období 2014-2020. Záměrem je upozornit na tyto programy, aby možní zájemci o realizaci projektů měli dostatek čas na přípravu projektových žádostí.
 
Semináře se uskuteční:
 
30. 9. – Vodňany
7. 10. – Ostrava
8. 10. – Brno
22. 10. - Praha
11.11. – Hradec Králové  
 
 
Prosíme, aby zájemci o účast na semináři vyplnili registrační formulář a odeslali ho nejpozději do 22. 9. 2014 (pro semináře ve Vodňanech, Ostravě a Brně), pro semináře v Praze do 15. 10. 2014 a pro seminář v Hradci Králové do 3. 11. 2014  na následující emailovou adresu: nadnarodni@mmr.cz.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více