Aktuality

04.října 2011 - Informácia z činností Československého priemyselného klastra

Pri príležitosti seminára pod záštitou Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja,ktorý sa konal 21.9.2011 v hoteli Prestige v Trnave bol predstavený pre časť zúčastnených projekt Česko-slovenský priemyselný klaster.
Prezentácia bola zameraná na poslanie klastra,informácie o zakladajúcich členoch klastra a o priebehu činností počas trvania klastra.
V Trnave je založených niekoľko klastrov,hlavne v súvislosti s automobilovým priemyslom,ktorý dominuje v Trnave.
Riaditeľ regionálneho rozvoja PaedDr.Marián Cipár,predstavil niekoľko klastrov trnavského kraja a bola dohodnutá spolupráca medzi ČSPK a klastrami v trnavskom kraji.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a VIPO Partizánske taktiež prejavili záujem o členstvo klastri a ponúkajú širokú paletu možnosti spolupráce s členmi klastra.

Púchov 4.10.2011 Ing.František Hromadík
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více