Aktuality

16.dubna 2015 - Informační seminář k programu INTERREG EUROPE

Vážení obchodní přátelé, Program INTERREG EUROPE stále čeká na schválení ze strany Evropské komise. Přesto již nyní je k dispozici tzv. balíček pro žadatele, který obsahuje všechny potřebné dokumenty pro ty, kteří plánují předložit projektovou žádost do 1. výzvy programu.
Tyto dokumenty jsou prozatím pouze ve formě „DRAFTU“ a mohou doznat menších změn. Nicméně žadatelé již nyní mohou začít připravovat své projektové záměry tak, aby byly připraveny k předložení po vyhlášení 1. výzvy. Oficiálně bude první výzva otevřena pouze 1 měsíc (pravděpodobně od poloviny června do poloviny července 2015). Proto je důležité, aby žadatelé do té doby již měli základní podobu projektů připravenou. Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor programu INTERREG EUROPE v České republice bude při této příležitosti organizovat Informační seminář pro žadatele o podmínkách 1. výzvy programu. Seminář se uskuteční 6. května od 10:00 v Praze. Místo konání semináře bude zveřejněno v nadcházejících dnech a zasláno všem registrovaným účastníkům. Zájemce o seminář prosíme, aby se registrovali na tomto odkazu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/INTERREG-EUROPE/Informacni-seminar-k-programu-INTERREG-EUROPE nejpozději do 30.4. 2015 a uvedli celé jméno, organizaci a e-mail. Důležitá informace! Semináře se také budou účastnit zástupci Společného sekretariátu programu INTERREG EUROPE z francouzského Lille, kteří v rámci semináře umožní zájemcům individuální konzultace projektových záměrů. Zájemci o individuální konzultace musí zaslat vyplněný tzv. Project Idea Feedback Form na tento email: info@interregeurope.eu. Počet individuálních konzultací je omezen a pouze ti, kteří zašlou vyplněnou Project Idea Feedback Form a registrují se ke konzultaci na odkazu http://www.interreg4c.eu/interregeurope/nationalevents budou moci konzultovat svůj projektový záměr se zástupci Společného sekretariátu z Lille. Konzultace budou probíhat v anglickém jazyce a je možné se registrovat do 28.4. 2015. Balíček pro žadatele programu je ke stažení zde: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/, nebo na našich stránkách pod Informace pro žadatele – 1. výzva. Těšíme se na naše setkání.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více