Aktuality

25.září 2012 - Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Národní klastrová asociace, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a Karlovarský kraj pořádají dvoudenní setkání, které se koná v rámci mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat, který je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce.
Datum a místo konání
22. – 23. října 2012
Hotel Diplomat (Cracow), Evropská 15, Praha 6

Program: pondělí 22.10.2012
09:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:30 Úvodní slovo/info o projektu
11:00 – 11:30 Současná situace klastrů v ČR a výhledy do budoucnosti a inovační politika ČR
Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11:30 – 12:00 Národní a regionální klastrové politiky v ČR
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12:00 – 12:30 Konkurenceschopnost klastrů založená na vynořujících se oborech Ing. Petr Adámek MBA, Berman Group
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00 Pilotní projekt elektromobilita ČEZ, Tomáš Chmelík, ČEZ
14:00 – 14:30 Genderová dimenze znalosti a inovací jako společenská odpovědnost: nová témata,
nové přístupy, nové cílové skupiny, Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV
14:30 – 15:00 Transfer technologií, prezentující bude upřesněn
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 16:00 Výsledky mapování, diskuse

Program: úterý 23.10.2012
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:20 Úvodní slovo/info o projektu
10:20 – 11:00 Aktuální podpora klastrů v ČR – 2014+, Ing. Martina Froňková, CzechInvest
11:00 – 11:30 Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR, Ing. Markéta Novotná, expertka na gender
12:00 – 12:30 Diskuse
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00 Zkušenosti s internacionalizací klastrů, projekt Clusters Cord
Mgr. Dana Krejsova, RRA ÚK
14:00 – 14:30 Zkušenosti s transferem technologií v JIC, Ing. Radim Kocourek, JIC Brno
14:30 – 15:00 Efektivní transfer znalostí v ČR, projekt EF-Trans, Ing. Pavel Habarta, DiS., TIC ČKD Praha
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 16:00 Výsledky mapování, diskuse
 
Organizátoři si Vás tímto dovolují pozvat k účasti na tomto setkání. V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit na této adrese
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více