Aktuality

19.března 2015 - Odborné semináře Exportního vzdělávání

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat na zajímavé semináře z nabídky Exportního vzdělávání CzechTrade:
•24. 03. 2015 Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů - Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000 - Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku - Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 01. 01. 2015: při vnitro unijním obchodu se zbožím & při dovozu a vývozu zboží •25. 03. 2015 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - zavádění vnitřních systémů kontroly vývozu zboží dvojího použití - Mezinárodní kontrolní režimy a legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu - Vnitřní program kontroly – ICP – převzetí spoluodpovědnosti vývozce za kontrolu vývozu - Vnitřní program kontroly – ICP - praktické zkušenosti vývozců z organizace a zavádění do praxe vnitropodnikových programů •22. 04. 2015 FINANČNÍ ANALÝZA podniku v praxi - Zdroje informací o finanční situaci podniku; klíčové pojmy z oblasti finančního výkaznictví a hodnocení výkonnosti - Ziskovost, likvidita, finanční stabilita, rentabilita a účetní hodnota, bankrotní a bonitní modely, ekonomická přidaná hodnota – výhody, nevýhody a využití při finančním řízení - Klíčové faktory ovlivňující ekonomickou výkonnost (generátory hodnoty, pyramidové soustavy ukazatelů) •08. 04. 2015 Financování zahraničního obchodu - Seminář je určen všem, kteří začínají exportovat a chtějí ovládat základní techniky financování zahraničního obchodu a zajišťování vývozních úvěrových rizik. - Rizika v zahraničním obchodu, dokumentární platby, bankovní úvěry, faktoring, forfaiting, bankovní záruky, úvěrové pojištění, financování vývozu se státní podporou. - Součástí semináře jsou praktické ukázky financování vývozu malých i větších podniků v případových studiích a diskuse •24. 04. 2015 Provozování internetového obchodu v Německu – jak na to?! - Všeobecné aspekty online obchodování v Německu - Právní rozdíly mezi německým a českým online prodejem (objednávka, práva zákazníků, soutěžní právo, rizika apod.) - Praktické pokyny pro bezpečný a úspěšný vstup na online trh v Německu Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře. Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz Těšíme se na setkání s vámi.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více