Aktuality

04.srpna 2011 - Plánované semináře a konference

Pro následující období jsou pro Vás připravovány následující semináře a konference. Termíny konání jsou zatím pouze orientační a budou dále upřesněny.

Seminář "Úlohy klastru, přínosy spolupráce"
Seminář bude zaměřen na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: srpen - září

Seminář "Služby klastru - výhody pro členy"
Seminář navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce" a "Členství v klastru ANO-NE", a bude zaměřen na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: říjen - listopad

Seminář "Komunikační vazby uvnitř a vně klastru"
Seminář navazuje na semináře „Role klastru, přínosy spolupráce“, "Členství v klastru ANO-NE", "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci" a "Služby klastru - výhody pro členy" a bude především zaměřen na řešení otázky komunikace mezi členy klastru, klastru se svými členy a klastru navenek. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda klastr nějakým způsobem ovlivní jejich již existující komunikační vazby vně a uvnitř firmy.
Termín: srpen, prosinec

Seminář "Jde to i bez klastru?"
Seminář navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce", "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci" a "Komunikační vazby uvnitř a vně klastru". Bude zaměřen na diskusi otázek spojených s vlastní rolí klastrové spolupráce s přímými dopady na úspěch firmy – člena klastru. Výstupem semináře by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro jednotlivé firmy klastr přínosem či přítěží.
Termín: srpen, říjen, prosinec

K zodpovězení konkrétních otázek pak budou sloužit diskuse a workshopy, kde budou představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR.

Konference "Členství v klastru ANO - NE"
Konference navazuje na seminář "Role klastru, přínosy spolupráce" a bude zaměřena na úvodní seznámení s problematikou klastrů, výhodami a případnými překážkami při spolupráci v klastrovém uskupení. Dále budou prezentovány možnosti uspořádání klastru, jeho právní subjektivity a rozdíly v pojetí klastrů, jejich podpory a existence v České a Slovenské republice. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je pro ně klastr vhodnou platformou ke spolupráci.
Termín: listopad

Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"
Konference navazuje na semináře "Role klastru, přínosy spolupráce", "Členství v klastru ANO-NE", "Služby klastru - výhody pro členy" a konferenci "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Bude zaměřena na problematiku typů klastrů a rozdíly v jejich pojetí, rozdíly v možnostech spolupráce firem uvnitř klastru, jejich podpory v EU, v České a Slovenské republice. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázky o výhodách jednotlivých typů klastrových uskupení.
Termín: září, listopad

Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí přeshraniční spolupráci"
Konference navazuje na seminář „Role klastru, přínosy spolupráce“ a je především zaměřena na možnosti spolupráce mezi podnikatelskými subjekty v příhraničí a popisuje výhody této spolupráce a konfrontuje je s řešením vazeb mezi subjekty, které nejsou členy klastru. Výstupem konference by pro jednotlivé účastníky měla být odpověď na otázku, zda je klastr vhodným prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti firem.
Termín: srpen, říjen, prosinec

K zodpovězení konkrétních otázek pak budou sloužit diskuse a workshopy, kde budou představena jednotlivá klastrová uspořádání v ČR a SR.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více