Aktuality

08.března 2017 - Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji se uskuteční 12. 4. 2017 v prostorách CEITEC MU, Brno - Bohunice. Hlavním pořadatelem Dne klastrů je Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a Industry Cluster 4.0. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna. Partnerem akce je centrum CEITEC.
Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.
V této fázi přípravy Dne klastrů v JMK, Vás žádáme o vyjádření vašeho zájmu být „vystavovatelem“, tj. prezentovat své úspěšné projekty a jejich výsledky společně s členskými firmami, či zapojenými univerzitami. V rámci programu se bude moci každý vystavovatel představit za účasti veřejnosti, politiků a médií. Celá akce je pro vystavovatele, účastníky i hosty bezplatná.
Prosíme o potvrzení Vašeho zájmu zúčastnit se Dne klastrů v JMK jako vystavovatel do 22.3.2017. Detailnější pozvánku s instrukcemi, programem a kontakty budeme rozesílat přihlášeným zájemcům následně. Budete-li mít jakékoli dotazy či náměty, kontaktujte nás. 
Kontaktní osoba: Leona Starostková, 777 454 499, starostkova@nca.cz
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více