Aktuality

08.března 2017 - Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji se uskuteční 12. 4. 2017 v prostorách CEITEC MU, Brno - Bohunice. Hlavním pořadatelem Dne klastrů je Národní klastrová asociace ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster a Industry Cluster 4.0. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna. Partnerem akce je centrum CEITEC.
Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.
V této fázi přípravy Dne klastrů v JMK, Vás žádáme o vyjádření vašeho zájmu být „vystavovatelem“, tj. prezentovat své úspěšné projekty a jejich výsledky společně s členskými firmami, či zapojenými univerzitami. V rámci programu se bude moci každý vystavovatel představit za účasti veřejnosti, politiků a médií. Celá akce je pro vystavovatele, účastníky i hosty bezplatná.
Prosíme o potvrzení Vašeho zájmu zúčastnit se Dne klastrů v JMK jako vystavovatel do 22.3.2017. Detailnější pozvánku s instrukcemi, programem a kontakty budeme rozesílat přihlášeným zájemcům následně. Budete-li mít jakékoli dotazy či náměty, kontaktujte nás. 
Kontaktní osoba: Leona Starostková, 777 454 499, starostkova@nca.cz
08.03 2017 - Pozvánka na Den klastrů v Jihomoravském kraji

Den klastrů v Jihomoravském kraji se uskuteční... více

06.03 2017 - Konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi

Dne 26-27. dubna 2017 se bude konat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Uni... více

15.02 2017 - DanuBioValNet - pozvánka na úvodní konferenci projektu EU

Dovolte mi, abych Vás jménem Národní klastrové asociace (NCA) a všech partnerů zemí Dunajského regionu pozvala na úvodní konfer... více