Aktuality

17.dubna 2013 - Pozvánka na Konferenci ČES 2013

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na třetí ročník konference zaměřené na oblast evaluací, jež pořádá Česká evaluační společnost (ČES).
Konference s podtitulem „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“ se bude konat 28. 5. 2013 v prostorách Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích.
Cílem Konference je reflektovat budoucí výzvy a plány v oblasti evaluací, a to v kontextu směřování Strukturálních fondů EU a Zahraniční rozvojové spolupráce. Posláním Konference je rovněž umožnit setkání evaluátorů, zadavatelů z veřejného sektoru a pracovníků z akademického prostředí.

Přihlášku zasílejte na adresu  konference@czecheval.cz

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více