Aktuality

30.května 2013 - Pozvánka - řízení klastrů

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na setkání s Enricem Pedrosem, manažerem klastru FEMAC ve Španělsku (klastr je držitelem ocenění Cluster Management Excellence Labels GOLD Award), který vystoupí na téma „Klastr na cestě k evropské excelenci – zkušenosti manažera klastru“.
Toto setkání se uskuteční dne 16. července 2013 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Pokud Vám časové možnosti dovolí, rád bych Vás pozval i na setkání následující den (17. 7. 2013), jehož cílem je diskuze a projednání návrhu hodnocení výkonnostního potenciálu a excelence klastrů jako součásti metodik národní a regionální klastrové politiky, které budou předloženy k certifikaci Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve čtvrtém kvartálu tohoto roku.
V rámci setkání budou prof. Drahomírou Pavelkovou, Ing. Petrem Zahradníkem a PaedDr. Pavlou Břuskovou představeny pracovní návrhy metodik národní a regionální klastrové politiky.
Součástí tohoto setkání bude vystoupení uznávaných odborníků zabývajících se problematikou výkonnosti a excelence klastrů:
  • Gerd Meier zu Köcker, ředitel Institute for Innovation and Technology in Berlin
  • Zita Zombori, členka týmu pro evropskou klastrovou excelenci (German Cluster Excellence Initiative’s Advisory Board “go-cluster”)
Podrobný program akce je uveden v příloze emailu.
Svoji účast nám prosím potvrďte nejpozději do 30. 6. 2013 na email: jircikova@fame.utb.cz. Uveďte prosím také, který den (nebo oba dny) se setkání zúčastníte.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více