Aktuality

14.července 2014 - Pozvánka s programem na Regionální dialog - Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství

Vážená paní, vážený pane,

 

chtěli bychom Vás informovat o připravovaném Regionálním dialogu ke klastrovým koncepcím s názvem „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“, který pořádá Národní klastrová asociace v rámci mezinárodního strategického projektu CluStrat dne 28. července 2014 v prostorách Knihovny Antonína Švehly, Slezská 7, Praha 2.

Chtěli bychom Vás pozvat na toto setkání, jehož cílem je:

-seznámit Vás s koncepcí Evropského inovačního partnerství (EIP) připravovaného Ministerstvem zemědělství ČR
-poskytnout názorné příklady možného využití EIP a klastrů v udržitelném zemědělství se zaměřením na retenci, erozi a kvalitu půdy 

PROGRAM

 

10:30 – 11:00 Registrace

 

11:00 – 11:20 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 a podpora operačních skupin v rámci EIP AGRI

Ing. Josef Tabery, Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství

 

11:20 – 11:35 Představení projektu CluStrat a pilotních akcí NCA

Mgr. Eva Hudečková, Národní klastrová asociace

 

11:35 – 12:00 Klastry v sektoru zemědělství – potenciál pro konkurenceschopnost

PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová

 

12:00 – 12:20 Zemědělství a jeho vliv na vodní režim krajiny

Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 

12:20 – 13:00 Oběd

 

13:00 – 13:40 EIP AGRI - Workshop & brainstorming

 

13:40 – 14:00 Eroze půdy a udržitelné způsoby hospodaření 

Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

 

14:00 – 14:20 Zhutnění a kvalita zpracování půdy v systému stálých jízdních drah na pozemku 

Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky

 

14:20 – 14:50 Přestávka s občerstvením

 

14:50 – 15:20 Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy

Ing. Pavel Kovaříček, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky

 

15:20 – 15:35 Diverzifikace jako součást inovací v zemědělství a přidružených odvětvích

Ing. Miroslav Herout, Ph.D., Klastr aplikovaných biotechnologií a nanotechnologií

 

15:35 – 15:50 NATUREEF - Evropské strategické partnerství klastrů pro udržitelné přírodní zdroje

Ing. Břetislav Skácel, Klastr CREA Hydro&Energy

 

15:50 – 16:30 Diskuze a networking s občerstvením

 

Akce je vhodná pro podnikatele v zemědělství, zemědělská sdružení, vysoké školy a výzkumné ústavy a další zemědělské instituce.

Účast a občerstvení jsou bezplatné.

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci se můžete registrovat do pátku 25.7.2014 na adrese: konference@nca.cz. 

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více