Aktuality

01.února 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. Náš projekt je zaměřen na podporu podnikání malých a středních podnikatelů v rámci Zlínského a Trenčianského kraje. Aktivity jsou financovány prostřednictvím programu INERREG V-A SK-CZ 2014-2020.
Projekt je zaměřen na přeshraniční podnikatelské aktivity a spolupráci v česko-slovenském příhraničí (Zlínský kraj a Trenčianský samosprávný kraj). Hlavním cílem projektu je tvorba vzdělávacího a informačního rámce pro podporu rozvoje výše uvedených aktivit, který by měl napomoci k odbourávání překážek v oblasti volného obchodu mezi subjekty z obou stran hranice.
Projekt se skládá ze tří projektových modulů (které se dále člení na jednotlivé projektové aktivity):
I. - Upřesňující analýza překážek rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce,
II. - Tvorba a realizace vzdělávacího programu na podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce,
III. - Informační a propagační činnosti k posílení přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce.

Projektový partneři: Česko-slovenský průmyslový klastr a Trenčinská regionálná rozvojová agentúra

Realizace projektu: 1.2.2018 - 31.1.2020

Celkový rozpočet: 84 987 Euro

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více