Aktuality

25.ledna 2014 - Regionální politika na prahu nového programovacího období

Dobrý den,
dovolte mi pozvat Vás již na 5. ročník z cyklu konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období, která se bude konat v Pardubicích ve čtvrtek 29. května 2014.
Problematika regionálního rozvoje je v současné praxi značně odvislá od aktuální regionální politiky, která je na úrovni Evropské unie vždy vyhlašována na sedmileté programovací období. Stojíme nyní na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je ideální doba zrekapitulovat, kam jsme uplatňováním regionální politiky a realizací programů a projektů od ní odvozených dospěli a na druhou stranu se podívat do budoucnosti a zamyslet se, co od dalšího období očekáváme.

Osobní záštitu nad konferencí převzal Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu.

Přihlášku naleznete na stránkách: http://geography.cz/2014/01/regionalni-politika-na-prahu-noveho-programovaciho-obdobi/
Těšíme se na Vás v Pardubicích
Vladimíra Šilhánková
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více