Aktuality

02.června 2014 - Semináře Czech Trade

Vážení obchodní přátelé,

dovolte abychom vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře společnosti Czech Trade na témata:
Exportní factoring a forfaiting, Brazílie a Mexiko, Chyby v praxi zahraničního obchodu.

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi pozvat vás na zajímavé odborné a teritoriální semináře:

 • 10. 6. 2014 Exportní factoring a forfaiting – netradiční finanční nástroje podpory exportu
  - případové studie - factoring & nákladovost; forfaiting & nákladovost
  - dokumentace exportního factoringu, poradenství
  - srovnání factoringu a exportního forfaitingu s ostatními nástroji trade finance
   

 • 17. 6. 2014 Jak úspěšně exportovat do BRAZÍLIE A MEXIKA
  - aktuální situace a kulturní specifika v Brazílii a Mexiku
  - zajímavé obory a příležitosti pro český export
  - plánované veletrhy a mise českých podnikatelů
  - praktické zkušenosti při financování obchodu a exportu aj.
   
 • 18. 6. 2014 Chyby v praxi zahraničního obchodu
  -
   nejčastější chyby v celém průběhu obchodního případu (příklady z praxe), a to v úvodní vzájemné korespondenci, v tendru/objednávce, v koncepci nabídky, při stanovení ceny produktu/služby, v komunikaci, v prezentaci firmy při jednání, na veletrhu, v kontraktu a při stanovení jeho podmínek, v platebních podmínkách, rozhodování atd. 

Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře nebo na webu http://www.czechtrade.cz/sluzby-2014/exportni-vzdelavani/odborne-teritorialni-seminare/

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více