Aktuality

29.března 2013 - Výměna zkušeností klastrů v oblasti zelených technologií - konference ve Varšavě

Vážení členové klastru,
V souvislosti s předsednictvím Polska ve Visegrádské skupině bychom Vás rádi pozvali na konferenci věnovanou výměně zkušeností klastrů a klastrových iniciativ v oblasti zelených technologií, která se bude konat 23. dubna 2013 ve Varšavě.
Iniciátory konference jsou Ministerstvo životního prostředí PR ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství PR.
Představitelé klastrů z každé země Visegrádské skupiny, Rumunska, Bulharska, regionální úřadovny UNEP, Regionálního environmentálního centra a Litvy (následující země předsedající Radě EU), budou požádáni o krátkou prezentaci na téma zelené ekonomiky ve své zemi, výzev a problémů spojených s její implementací. Konference bude probíhat v anglickém jazyce.
24. dubna 2013 účastníci konference budou pozváni na zájezd do vybraných polských podniků využívajících inovativní zelené technologie.

Svojí účast prosím potvrďte elektronicky paní Anetě Mach na aneta.mach@mos.gov.pl do 8. dubna 2013.
01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více