• 1 Podpora rozvoje průmyslové zóny Slavičín
    Centum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně
  • 2 Klastr podporuje přeshraniční spolupráci podnikatelů a organizací
    Navazujeme spolupráci mezi subjekty v regionu Východní Moravy a Západního Slovenska
  • 2 Podporujeme výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání a spolupráci firem v česko-slovenském příhraničí
    Dejte o sobě vědět, staňte se také členy klastru a získejte konkurenční výhodu

Česko-slovenský průmyslový klastr

Podporujeme spolupráci firem v regionu Východní Moravy a Západného Slovenska

Klastr je soubor oborově propojených společností a přidružených organizací působících v rámci jednoho (nebo několika regionů), jeho cílem je posilovat konkurenceschopnost svých členů. Je založen na systémových vztazích mezi firmami, kdy se jeho členové navzájem podporují, ale současně spolu i soupeří. Podpora probíhá zejména na základě společně sdílených technologií, dovedností a společně prováděného výzkumu.

Klastr zvyšuje konkurenceschopnost prostřednictvím produkovaných vnějších efektů a skrze vazby mezi členskými a ostatními společnostmi, podporuje hospodářský růst daného regionu.

Významným prvkem klastrů je kumulace investic. Přitažlivost klastru pro investice vychází z toho, že v klastru se soustředí know-how, věda a výzkum daného oboru. Klastr se tak stává centrem specializované oblasti a přirozeně tak přitahuje investory.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více