O projektu

Projekt Česko-slovenského průmyslového klastru (dále jen ČSPK) začala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy připravovat spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov, partnerem projektu v roce 2008. Ekonomicky nebylo možné, aby tyto dva subjekty realizovaly tak finančně náročný projekt, proto se rozhodly podat žádost o dotaci do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Kvalitně zpracovaný projekt, podaný v září 2008, uspěl v konkurenci s ostatními žádostmi, když byl v dubnu následujícího roku schválen a od 1.8.2009 je v realizaci.

Projekt má za cíl vytvořit systematickou spolupráci mezi průmyslovými subjekty východní Moravy a západního Slovenska, která umožní efektivní využití zkušeností v oblasti informačních technologií, strojírenství a jejich přenosu mezi obdobně zaměřenými sdruženími na území Zlínského kraje a krajů Žilinského, Trenčianského a Trnavského. ČSPK podnikatelským subjektům zajistí přístup ke zkušenostem, know - how a nejmodernějším technologiím, formou konání společných seminářů, konferencí a workshopů. Současně pak umožní organizaci společných pracovních skupin, jejichž obsahem práce bude eliminace a odstraňování bariér v podnikání daných rozdílnou legislativou obou států. Samozřejmostí je sdílení veškerých takto získaných zkušeností a relevantních materiálů.

Na začátku projektu byla vypracována studie, jejímž je cílem vytvořit seznam firem, které by se potencionálně mohly do klastru zapojit. Jedná se celkem o 488 firem ve Zlínském kraji, především z měst a obcí okolo Slavičína. Na základě této studie byli osloveni všichni potencionální partneři. Zhruba 40 firem projevilo zájem o účast na klastru. S těmito zájemci a dlašími regionálními firmami proběhly informační semináře a konference, jejichž cílem bylo zejména informovat zájemce o tom, jak klastry obecně fungují, jaké poskytují výhody a představit myšlenku a přínosy ČSPK.

01.02 2018 - Projekt Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro podporu rozvoje přeshraničních podnikatelských aktivit a spolupráce

Československý průmyslový klastr je vedoucím partnerem v projektu přeshraniční spolupráce, který aktuálně zahajuje realizaci. N... více

22.12 2017 - PF 2018

Přejeme všem svým kolegům, spolupracovníkům a obchodním partnerům klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2018.

Tým Č... více

09.11 2017 - Vzdělávácí akce CzechTrade

Dobrý den,
 
rádi bychom Vás pozvali na zajímavé odborné a teritoriální semináře, realizované agenturou Czec... více