Klastr je soubor oborově propojených společností a přidružených organizací působících v rámci jednoho (nebo několika regionů), jeho cílem je posilovat konkurenceschopnost svých členů. Je založen na systémových vztazích mezi firmami, kdy se jeho členové navzájem podporují, ale současně spolu i soupeří. Podpora probíhá zejména na základě společně sdílených technologií, dovedností a společně prováděného výzkumu. Klastr zvyšuje konkurenceschopnost prostřednictvím produkovaných vnějších efektů a skrze vazby mezi členskými a ostatními společnostmi, podporuje hospodářský růst daného regionu.

Významným prvkem klastrů je kumulace investic. Přitažlivost klastru pro investice vychází z toho, že v klastru se soustředí know-how, věda a výzkum daného oboru. Klastr se tak stává centrem specializované oblasti a přirozeně tak přitahuje investory.

logo logo logo

Poslední aktuality

Zobrazit všechny

O projektu

Projekt Česko-slovenského průmyslového klastru (dále jen ČSPK) začala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy připravovat spolu s Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov, partnerem projektu v roce 2008. Ekonomicky nebylo možné, aby tyto dva subjekty realizovaly tak finančně náročný projekt, proto se rozhodly podat žádost o dotaci do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Kvalitně zpracovaný projekt, podaný v září 2008, uspěl v konkurenci s ostatními žádostmi, když byl v dubnu následujícího roku schválen a od 1.8.2009 je v realizaci. Projekt má za cíl vytvořit systematickou spolupráci mezi průmyslovými subjekty východní Moravy a západního Slovenska, která umožní efektivní využití zkušeností v oblasti informačních technologií, strojírenství a jejich přenosu mezi obdobně zaměřenými sdruženími na území Zlínského kraje a krajů Žilinského, Trenčianského a Trnavského. ČSPK podnikatelským subjektům zajistí přístup ke zkušenostem, know - how a nejmodernějším technologiím, formou konání společných seminářů, konferencí a workshopů. Současně pak umožní organizaci společných pracovních skupin, jejichž obsahem práce bude eliminace a odstraňování bariér v podnikání daných rozdílnou legislativou obou států. Samozřejmostí je sdílení veškerých takto získaných zkušeností a relevantních materiálů. Na začátku projektu byla vypracována studie, jejímž je cílem vytvořit seznam firem, které by se potencionálně mohly do klastru zapojit. Jedná se celkem o 488 firem ve Zlínském kraji, především z měst a obcí okolo Slavičína. Na základě této studie byli osloveni všichni potencionální partneři. Zhruba 40 firem projevilo zájem o účast na klastru. S těmito zájemci a dlašími regionálními firmami proběhly informační semináře a konference, jejichž cílem bylo zejména informovat zájemce o tom, jak klastry obecně fungují, jaké poskytují výhody a představit myšlenku a přínosy ČSPK.

Naše aktivity

Zobrazit všechny
  • Seminář "Ide to aj bez klastra?"

    Seminář se konal 18.1.2012 v Ostravě za účasti 11 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

  • Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

    Seminář se konal 11.1.2012 v Luhačovicích s 16 účastníky. Seminář byl určen studentům v rámci projektového vyučování, které je součástí přípravy studentů na budoucí aktivity v oblasti soukromého podnikání.

  • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

    Prezentace se konala dne 9.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

zapojte se

Napište nám nebo nás kontaktujte telefonicky.

Sídlo

Průmyslový areál 0882
Slavičín 76321

Poštovní adresa

tř. T. Bati 5146
Zlín 760 01

Česko-slovenský průmyslový klastr

Zájmové sdružení právnických osob
IČO: 72536381