Naše aktivity

 • Seminář "Ide to aj bez klastra?"

  Seminář se konal 18.1.2012 v Ostravě za účasti 11 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

  Seminář se konal 11.1.2012 v Luhačovicích s 16 účastníky. Seminář byl určen studentům v rámci projektového vyučování, které je součástí přípravy studentů na budoucí aktivity v oblasti soukromého podnikání.

 • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

  Prezentace se konala dne 9.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

  Prezentace se konala dne 9.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

  Prezentace se konala dne 6.12.2011 v Brně v rámci setkání NNO za účasti 20 osob. Cílová skupina neziskových organizací a sdružení byla do projektu vybrána na základě regionálního zaměření klastru s cílem zapojení významných regionálních aktérů jak z oblasti podnikatelského tak i nepodnikatelského prostředí.

 • Seminář "Ide to aj bez klastra?"

  Seminář se konal 5.12.2011 v Brně za účasti 14 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Služby klastra - výhody pre členov"

  Prezentace se konala 30.11.2011 ve Starém Městě v rámci zasedání sdružení měst a obcí za účasti 19 osob. Semináře se zúčastnili starostové obcí ze Zlínského kraje.

 • Konference "Členstvo v klastri ÁNO-NIE"

  Prezentace proběhla 30.11.2011 ve Starém Městě v rámci setkání zástupci obcí a měst za účasti 19 osob. Cílová skupina zástupců veřejné správy byla vybrána na základě definice klastru jako regionální organizace. Z toho důvodu je zájem o zapojení také měst, obcí krajů Zlínského a Trenčianského do aktivit česko-slovenského průmyslového klastru. Konference se zúčastnili starostové obcí ze Zlínského kraje.

 • Seminář "Ide to aj bez klastra?"

  Seminář se konal 4.10.2011 v Brně za účasti 5 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

  Seminář se konal 8.9.2011 ve Slavičíně s počtem účastníků 11. Seminář byl určen studentům v rámci projektového vyučování, které je součástí přípravy studentů na budoucí aktivity v oblasti soukromého podnikání.

 • Seminář "Komunikačné väzby vo vnútri a na vonok klastra“

  Seminář se konal 26.8.2011 v Ostravě za účasti 14 osob. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Úloha klastra, prínosy spolupráce"

  Seminář se konal 24.8.2011 v Ostravě s 10 účastníky. Seminář byl určen podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Ide to aj bez klastra?"

  Seminář se konal 16.8.2011 v Uherském Brodě za účasti 5 osob. Seminář byl určen pro společnosti a organizace z regionu Uherského Brodu.

 • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

  Prezentace se konala dne 15.8.2011 v Brně za účasti 16 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Jihomoravského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

  Dne 8.7.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

 • Seminář "Jde to i bez klastru?"

  Dne 28.6.2011 proběhne seminář na téma "Jde to i bez klastru?". Seminář se bude konat ve Slavičíně. Předmětem tohoto semináře bude představení možných výhod, které s sebou členství v klastru přináší.

 • Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

  Dne 22.6.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.

 • Seminář "Úloha klastru, přínosy spolupráce"

  Dne 16.6.2011 proběhne seminář na téma "Úloha klastru, přínosy spolupráce". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s přínosy členství v klastru.

 • Seminář "Komunikačné väzby vo vnútri a na vonok klastra“

  Seminář se konal 6.12.2011 v Brně za účasti 20 osob v rámci setkání neziskových organizací.

 • Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

  Dne 11.5.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

 • Konference "Členství v klastru ANO - NE"

  Dne 10.5.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Členství v klastru ANO - NE". Předmětem konference bude seznámení se s výhodami a nevýhodami plynoucími ze členství v klastru.

 • Konference "Klaster ako prostriedok koncentrácie skúseností a prostredia pre cezhraničnú spoluprácu"

  Prezentace se konala dne 5.10.2011 v Ostravě za účasti 14 osob. Konference byla určena podnikatelským subjektům v regionu Moravskoslezského kraje, jehož východní část byla definována jako zájmové území klastrových aktivit.

 • Seminář "Vnitřní a vnější komunikační vazby klastru"

  Dne 29.4.2011 proběhne seminář na téma "Vnitřní a vnější komunikační vazby klastru". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s možnostmi vnitřní a vnější komunikace klastru.

 • Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

  Dne 22.4.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.

 • Konference "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení"

  Dne 22.3.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako součást mezioborových a mezinárodních sdružení". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možné vazby na ostatní sdružení.

 • Seminář "Jde to i bez klastru?"

  Dne 9.3.2011 proběhne seminář na téma "Jde to i bez klastru?". Seminář se bude konat ve Slavičíně. Předmětem tohoto semináře bude představení možných výhod, které s sebou členství v klastru přináší.

 • Seminář "Služby klastru - výhody pro členy"

  Dne 8.2.2011 proběhne seminář na téma "Služby klastru - výhody pro členy". Seminář se bude konat ve Slavičíně a jeho předmětem bude seznámení se s možnostmi klastru a s přínosy členství v klastru.

 • Konference "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci"

  Dne 3.2.2011 proběhne ve Slavičíně konference na téma "Klastr jako prostředek koncentrace zkušeností a prostředí pro přeshraniční spolupráci". Předmětem konference bude představení klastru, možností jeho zaměření a možnost přeshraniční spolupráce.